Studio

Innføring i portrettfotografering

Denne innføringen baserere seg på et helt enkelt og grunnleggende studio-oppsett, godt egnet for nybegynnere eller for deg som har relativt enkle behov i jobbsammenheng.

Innføring i portrettfotografering i studio

 

Modellkontrakt (TFP)

Hva er TFP?

Time for Print er et godt kjent begrep innen fotobransjen. Hele ideen med TFP er at det ikke skal koste penger. Det er ett likeverdig bytte av tjenester mellom modell og fotograf. Modellen får erfaringen med å stå forran et kamera og får bildene til eget bruk. Fotografen får erfaringen med å stå bak kamera, og mulighet til å teste utstyr og lære seg nye teknikker.

TFP kan være en god start for mange, både for modeller og fotografen, spesielt om en har lyst til å prøve hvordan det er å stå foran kamera.

Modellkontrakt (TFP)

 

image/svg+xml

Menu

Follow me

Recent Blog Posts

Instagram Feed

Contact Information

Jonny Mikalsen
Steinsvikskrenten 53
5237 Rådal
Norway

+47 90576512
jonny.mikalsen@mikalsenon.net

Social

Capturing moments from today… Creating memories for a lifetime