Modellkontrakt (TFP)

Denne kontrakten regulerer eierskap og bruk av fotografiene som fotografen har tatt av modellen, i henhold til vilkår som beskrevet nedenfor:

Fotograf:
Modell:

Navn: Jonny Mikalsen
Navn:

Adresse: Steinsvikskrenten 53
Adresse:

Postnr.: 5239 Rådal
Postnr.:

mobil: 905 76 512
mobil:

e-post:…