Modellkontrakt (TFP)

Denne kontrakten regulerer eierskap og bruk av fotografiene som fotografen har tatt av modellen, i henhold til vilkår som beskrevet nedenfor: Fotograf: Modell: Navn: Jonny Mikalsen Navn: Adresse: Steinsvikskrenten 53 Adresse: Postnr.: 5239 Rådal Postnr.: mobil: 905 76 512 mobil: e-post: jonny.mikalsen[at]nullmikalsenon.net e-post:         Denne kontrakt omfatter bare det / de oppdrag … Continue reading Modellkontrakt (TFP)