Modellkontrakt (TFP)

Denne kontrakten regulerer eierskap og bruk av fotografiene som fotografen har tatt av modellen, i henhold til vilkår som beskrevet nedenfor:

Fotograf: Modell:
Navn: Jonny Mikalsen Navn:
Adresse: Steinsvikskrenten 53 Adresse:
Postnr.: 5237 Rådal Postnr.:
mobil: 905 76 512 mobil:
e-post: jonny.mikalsen@mikalsenon.net
e-post:

Denne kontrakten omfatter bare det oppdraget som er anført i kontrakten:

Oppdrag dato    : ________________________________________________

Oppdrag sted     : ________________________________________________

 Fotografens plikter og rettigheter:

 • Alle rettigheter, eierskap og Copyright til disse fotografiene tilhører fotografen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
 • Fotografen kan bruke fotografiene i sin markedsføring, inkludert, til websider, portfolio, annonser, konkurranser og utstillinger. Fotografen kan bruke fotografiene som omtalt i digital form eller som utskrift på papir.
 • Fotografen plikter å gi modellen kopier av redigerte foto, enten pr. e-post eller som nedlastbare filer, som avtalt under.
 • Overleveringen av fotografiene skjer normalt innen en uke, dog ikke senere enn 3 uker etter at de er tatt.
 • Fotografen kan ikke selge eller på annen måte overføre publikasjonsrettighetene på noen av fotografiene uten nærmere avtale med modellen.

 Modellens plikter og rettigheter:

 • Modellen har krav på redigerte fotografier i høy oppløsning av type .jpg, merket med fotografens navn.
 • Modellen har krav på å kjøpe høykvalitets utskrifter av fotografen. Modellen skal ikke betale mer enn fotografens selvkost for disse utskrifter.
 • Modellen kan bruke fotografiene i sin markedsføring, inkludert, web, portfolio, annonser og konkurranser.
 • Modellen kan bruke fotografiene som omtalt i digital form.
 • Modellen kan ikke motta betaling for salg av foto i utskrift eller digitalt, uten nærmere avtale med fotografen.
 • Modellen kan ikke overføre publikasjons rettigheter på noen av fotografiene, uten nærmere avtale med fotografen.
 • Modellen kan ikke redigere fotografiene på noen måte, uten nærmere avtale med fotografen.
 • Ved enhver bruk av fotografiene skal fotografen krediteres med: ”Foto: Fotografens navn.”
 • Ved akt/kropp fotografering tillater modellen fotografen å benytte fotografier som viser full nakenhet. Akt / kropp fotografering forutsetter at modellen er over 18 år eller at foresatte har godkjent fotograferingen.
 • Dersom oppdraget omfatter naken kunst eller foto som kan oppfattes som erotiske må dette være avtalt på forhånd
  og evt. begrensninger på bruk må anføres her: _________________________
 • Modellen kan ikke gjøre krav på vederlag for oppdraget ut over hva som er beskrevet over.
 • Modellen har mulighet til å be om å få deler eller hele kontrakten annullert. Annullering av hele kontrakten betyr at kontrakten ikke lenger er å betraktes som et TFP oppdrag, men et betalbart oppdrag hvor modellen er oppdragsgiver. Ved en slik annullering må modellen betale fotografen et vederlag på kr 2500,-.

Demo bilder

Demo bilder er lavoppløste, uredigerte, eller delvis redigerte bilder vannmerket med ”Demo”. Om det er avtalt at modell skal få oversent demo bilder er det særs viktig at fotografiene merket med ”Demo” ikke skal publiseres. Fotografier merket ”Demo” skal ikke legges ut på nettsamfunn, egen hjemmeside, legges ut på Facebook eller lignende. De er ment som ett hjelpemiddel for at modellen lettere skal kunne velge de fotografiene som skal redigeres.

Modellen bekrefter herved at han/hun har fylt 18 år, eller har foreldres samtykke, og at modellen har lov til å signere en slik avtale, uten å bryte lover og regler, eller andre kontrakter med f. eks. modell eller talent byråer.

Både modellen og fotografen bekrefter å ha lest, forstått og signert denne kontrakten før fotografiene ble tatt.

____________________ ____________________ ____________________
Dato og modellens
signatur
Dato og signatur av en forelder eller formynder
(for modeller under 18 år)
Dato og fotografens
signatur

Last ned modellkontrakt (TFP)

 

image/svg+xml

Menu

Follow me

Recent Blog Posts

Instagram Feed

Contact Information

Jonny Mikalsen
Steinsvikskrenten 53
5237 Rådal
Norway

+47 90576512
jonny.mikalsen@mikalsenon.net

Social

Capturing moments from today… Creating memories for a lifetime